Els Tallers en Viu estan dirigits a estudiants i professionals de les disciplines artístiques impartides.
L'edat mínima per cursar-los és de 14 anys.